Arpit Jain

Arpit Jain

Diretor

Linkedin

Surendra Sharma

Surendra Sharma

Chefe - Vendas

Linkedin

Charlie Mohan

Charlie Mohan

Diretor Global - Marca e Marketing

Linkedin

Dinesh Chelani

Dinesh Chelani

Chefe do país - UAE

Linkedin